Studnia głębinowa, praktyczny przewodnik

Studnia-glebinowa

Studnia głębinowa jest nie tylko alternatywą, ale często dodatkowym źródłem wody dla gospodarstw domowych. Etapy budowy studni obejmują wiercenie pionowego szybu w ziemi i instalowanie rury, zazwyczaj wykonanej ze stali lub plastiku, aby dotrzeć do ujęcia wody, a następnie umieszczenie pompy na szczycie rury do pompowania wody na powierzchnię. Dzięki turbinie, studnia głębinowa działa efektywnie, umożliwiając pompowanie wody ze źródeł dzięki wytworzonej presji.

Rozważając wiercenie studni i jej serwisowanie, ważne jest, aby brać pod uwagę różnorodne aspekty, takie jak wybór odpowiedniego miejsca, zrozumienie przepisów prawnych,przepisów budowy, dokładne przemyślenie kosztów realizacji oraz dbanie o regularne czyszczenie studni. W tym przewodniku dokładnie omówimy wszystkie kroki, od pozwolenia na wykonanie studni po wybór firmy specjalizującej się w odwiertach studni, zapewniając ci kompleksową wiedzę na temat procesu wiercenia studni głębinowej oraz jej utrzymania.

Rodzaje studni

Wybierając studnię dla Twojego domu, warto znać dostępne rodzaje i metody ich wiercenia, aby dokonać najlepszego wyboru. Poniżej przedstawiono kluczowe informacje na temat różnych typów studni:

Metody wiercenia:

 • Płuczkowa (Jetting): Metoda ta wykorzystuje strumień wody pod wysokim ciśnieniem do wiercenia otworu w ziemi. Jest stosunkowo szybka i efektywna w miękkich gruntach.
 • Udarowo-obrotowa (Rotary-percussive): Ta technika łączy w sobie obrotowe i udarowe działanie, co pozwala na wiercenie w twardszych warstwach geologicznych.

Klasyfikacja ze względu na konstrukcję i zastosowanie:

 • Studnia kręgowa (kopana): Zbudowana z betonowych kręgów, pobiera wodę z najpłytszej warstwy wodonośnej. Zazwyczaj nie przekracza głębokości 20 metrów i nadaje się do celów gospodarczych.
 • Studnia głębinowa (wiercona): Charakteryzuje się głębokością powyżej 15 m, sięgając głębszych warstw wodonośnych. Woda z takiej studni jest odpowiednia do spożycia po filtracji.
 • Studnia abisyńska (wkręcana): Mała wydajność i częste zanieczyszczenia czynią ją nieodpowiednią do zastosowań domowych. Wykorzystywana głównie do nawadniania ogrodów.

Wybór według potrzeb:

 • Do celów gospodarczych: Studnia kręgowa może być wystarczająca, jednak jej woda wymaga filtracji przed użyciem.
 • Do celów mieszkalnych: Studnia głębinowa oferuje czystszą wodę z głębszych źródeł, co czyni ją najlepszym wyborem dla domów, w tym modułowych.
 • Do nawadniania: Studnia abisyńska, mimo ograniczeń, może być efektywna do nawadniania ogrodów.
 • Każdy typ studni ma swoje specyficzne zastosowania, zalety i ograniczenia. Wybór odpowiedniego typu zależy od lokalnych warunków geologicznych, potrzeb wodnych oraz budżetu.
domek stodoła wnętrze
minimobilehouse.com

Przegląd korzyści z posiadania studni głębinowej

Posiadanie studni głębinowej wiąże się z wieloma korzyściami, zarówno pod względem finansowym, jak i ekologicznym. Poniżej przedstawiono najważniejsze zalety:

Niezależność i dostęp do wody:

 • Niezależne źródło wody, co oznacza brak zależności od miejskich dostawców wody oraz eliminację obaw związanych z awariami infrastruktury czy wzrostem cen wody.
 • Nieograniczony dostęp do bezpłatnej wody gruntowej, co jest szczególnie ważne w obszarach, gdzie dostęp do wody miejskiej jest ograniczony lub nieistniejący.

Jakość i smak wody:

 • Woda ze studni głębinowej jest czysta i bardziej naturalna, wolna od dodatków chemicznych takich jak chlor i fluor, często stosowanych w wodzie miejskiej.
 • Woda z własnej studni jest znana z lepszego smaku w porównaniu do wody miejskiej, co jest wynikiem jej czystości i braku zanieczyszczeń.

Korzyści finansowe i ekologiczne:

 • Długoterminowe oszczędności finansowe dzięki braku rachunków za wodę; jedynym kosztem operacyjnym jest energia elektryczna potrzebna do działania pompy.
 • Ochrona środowiska poprzez redukcję obciążenia na powierzchniowe źródła wody. Studnie głębinowe czerpią wodę z głębokich warstw, co zmniejsza wpływ na lokalne ekosystemy.
 • Woda z studni może być wykorzystywana do różnych celów, takich jak podlewanie ogrodu czy utrzymanie trawników, co dodatkowo zwiększa jej wszechstronność.
 • Każdy z tych punktów podkreśla, jak ważną inwestycją jest studnia głębinowa dla właścicieli domów jednorodzinnych, nie tylko pod kątem zapewnienia dostępu do czystej i smacznej wody, ale także w kontekście niezależności, oszczędności i ochrony środowiska.

Proces wiercenia studni głębinowej

Przed rozpoczęciem wiercenia studni głębinowej, kluczowe jest przeprowadzenie dokładnego badania terenu. Oto kroki, które należy podjąć, aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu:

Przeprowadzenie badań geologicznych:

 • Zrozumienie aspektów geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych jest niezbędne do zaplanowania i zbudowania studni.
 • Wybór odpowiedniego miejsca za pomocą przeglądu map geologicznych i planów działki lub korzystając z metody biotronicznej, gdzie “wahadełkarz” wykorzystuje wahadło lub różdżkę.
 • Przeprowadzenie geologicznych badań działki pozwala zrozumieć warunki hydrologiczne i określić najlepsze miejsce do wiercenia.
wnętrze domku modułowego
moho.life

Proces wiercenia:

 • Wybór metody wiercenia: Uderzeniowo-obrotowa z wykorzystaniem dwóch potężnych maszyn wiertniczych lub płuczkowa, gdzie woda lub powietrze pod wysokim ciśnieniem chłodzi wiertło i usuwa urobek.
 • Instalacja obudowy stalowej w celu zapobiegania przedostawaniu się wód gruntowych do studni, a następnie kontynuowanie wiercenia aż do osiągnięcia docelowej warstwy wodonośnej.
 • Zabezpieczenie studni: Wybór odpowiedniego zaczynu zapewnia stabilność studni, a prawidłowe uszczelnienie chroni przed potencjalnymi zagrożeniami.

Zakończenie prac:

 • Czyszczenie i dezynfekcja studni po zakończeniu wiercenia, aby zapewnić bezpieczeństwo wody do spożycia.
 • Instalacja pompy zanurzeniowej umożliwiającej stałe pobieranie wody z podziemnych źródeł wody.
 • Ustalenie głębokości studni, średnicy i długości filtra na podstawie wyników badań, a następnie instalacja certyfikowanych plastikowych rur tworzących przestrzeń między filtrem a ścianą studni, która jest wypełniana żwirem filtrującym. Na wierzchu umieszczany jest pierścień uszczelniający, aby zapobiec ucieczce wody.

Pamiętaj, aby identyfikować i adresować potencjalne ryzyka, co zapobiega przyszłym problemom. Częste problemy ze studniami obejmują niepoprawne wiercenie bez wcześniejszych badań geologicznych i hydrogeologicznych, zaniedbanie testowania zdolności studni i jakości wody po wierceniu, a także słabe uszczelnienie

Wybór odpowiedniego miejsca na studnię

Wybierając odpowiednie miejsce na studnię głębinową, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, które zapewnią jej efektywność i długowieczność. Poniżej przedstawiono zestawienie najważniejszych zaleceń:

Unikaj dużych drzew:

Korzenie mogą uszkodzić obudowę studni, dlatego ważne jest, aby studnia była umiejscowiona z dala od dużych drzew.

Odległość od źródeł zanieczyszczenia:

 • Zbiorniki odpadów: Studnia powinna być umiejscowiona co najmniej 15 metrów od pojemników na odpady, aby zapobiec kontaminacji w przypadku wycieku.
 • Systemy kanalizacyjne, szamba i obszary składowania odpadów: Minimalna odległość od tych źródeł zanieczyszczenia powinna wynosić 15 metrów, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia wody.

Zachowanie odpowiedniej odległości od granic działki:

Studnia powinna znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od linii granicznej działki.

Lokalizacja względem warunków hydrologicznych:

 • Centralne położenie na działce: Dla równomiernego rozprowadzenia wody, najlepiej jest wybrać centralne miejsce na terenie nieruchomości.
 • Dostępność dla konserwacji: Upewnij się, że miejsce jest dostępne dla potrzeb konserwacji i napraw.
 • Warunki glebowe: Gleby gliniaste i piaszczyste mogą wymagać głębszych odwiertów lub specjalnego przygotowania fundamentu. Gleby skaliste mogą wymagać zastosowania specjalistycznego sprzętu do wiercenia

Ponadto, należy uwzględnić lokalne przepisy dotyczące umiejscowienia i głębokości studni oraz uzyskać niezbędne pozwolenia przed rozpoczęciem wiercenia. Mapy hydrogeologiczne Polski mogą okazać się przydatne w wyborze najkorzystniejszego miejsca na studnię, uwzględniając warunki hydrologiczne i przepływ wód gruntowych. Dodatkowe badania, takie jak testy radiestezyjne czy sejsmiczne, mogą być konieczne w przypadku działek przecinanych przez małe zbiorniki wodne.

Aspekty prawne i formalności

Przed przystąpieniem do budowy studni głębinowej, istotne jest zrozumienie i spełnienie wymogów prawnych oraz formalności związanych z tym procesem. Oto kluczowe kroki, które należy podjąć:

Zgłoszenie zamiaru budowy i uzyskanie pozwolenia:

 • Zanim rozpoczniesz wiercenie, musisz złożyć obowiązkowe zgłoszenie do odpowiednich organów i uzyskać pozwolenie wodnoprawne, jeśli jest to konieczne.
 • Pozwolenie nie jest wymagane, jeśli przewidywane pobranie wody jest mniejsze niż 50 m³/h 1.
 • Dla studni głębinowych głębszych niż 30 metrów wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, które kosztuje około 5000 do 7000 złotych.
 • W przypadku studni służących do celów osobistych, zapewniających wodę na potrzeby codzienne gospodarstwa domowego (do 5 m3 na dzień) i nieprzekraczających głębokości 30 metrów, nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Przestrzeganie lokalnych regulacji:

 • Studnia musi być zbudowana zgodnie z lokalnymi regulacjami, w tym minimalnymi odległościami od granic własności, dróg, kanalizacji i kanałów.
 • Należy przestrzegać określonych zasad dotyczących odległości, aby zapewnić czystość wody.
 • Strefa ochronna powinna być ustanowiona z minimalną odległością 5 metrów od granicy działki, 7,5 metra od przydrożnego rowu, 15 metrów od budynków gospodarczych i związanych z nimi szczelnych silosów, pojemników na odpady, kompostowników i podobnych urządzeń szczelnych.

Zgłoszenie budowy i deklaracja zamiaru:

 • Wiercenie otworu lub kopanie studni nie wymaga pozwolenia, ale instalacja elementów powyżej poziomu gruntu i konstrukcja studni wymagają złożenia deklaracji z warunkami określonymi w § 30-33 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
 • Deklaracja zamiaru budowy musi być złożona do właściwego organu architektoniczno-budowlanego i powinna zawierać plan lokalizacji studni oraz oświadczenie o prawach do nieruchomości.
 • Jeżeli w ciągu 30 dni nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia, można rozpocząć budowę. Jeśli budowa nie zostanie rozpoczęta w ciągu dwóch lat od zadeklarowanej daty rozpoczęcia, deklaracja traci ważność.

Pamiętaj, że przestrzeganie wszystkich regulacji i wytycznych jest kluczowe, aby zapewnić bezpieczną i legalną konstrukcję studni

Koszty realizacji – cennik studni głębinowej

Oto kluczowe informacje dotyczące kosztów realizacji studni głębinowej, które pomogą ci zaplanować budżet:

Podstawowe koszty:

Wiercenie studni: Koszt wiercenia studni w Polsce zależy od wielu czynników, w tym głębokości warstwy wodonośnej i rodzaju gleby. Ceny wahają się od 150 do 300 złotych za metr. Oznacza to, że studnia o głębokości 30 metrów może kosztować od 4500 do 9000 złotych.

Pompa: Koszt pompy do studni głębinowej wynosi około 4500 do 6000 złotych.

Rury: Rury do studni głębinowej kosztują około 70 złotych za metr.

Filtr: Filtr do studni głębinowej może kosztować od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Dodatkowe koszty:

Badania geologiczne i hydrologiczne dokumentacje: Niezbędne do wyboru odpowiedniego miejsca na studnię oraz zapewnienia jej efektywności. Te usługi mogą dodatkowo obciążyć budżet.

Opłaty administracyjne: Związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń, mogą również wpłynąć na końcowy koszt realizacji studni.

Sposoby na obniżenie kosztów:

 • Wybór lokalnej firmy wiertniczej: Może się okazać, że lokalne firmy mają niższe stawki niż większe, ogólnokrajowe firmy, co może przyczynić się do obniżenia kosztów.
 • Negocjacje cen: Uzyskanie kilku ofert od różnych firm wiertniczych i negocjowanie ceny może pomóc w uzyskaniu lepszej oferty.
 • Optymalizacja projektu: Użycie mniejszej średnicy wiertła, ograniczenie głębokości wiercenia lub wybór tańszej metody wiercenia mogą znacząco obniżyć koszty.

Podsumowując, koszty budowy studni głębinowej mogą być znaczące, ale istnieją sposoby na ich optymalizację. Ważne jest, aby pamiętać, że transparentność kosztów jest kluczowa i świadczy o poważnym traktowaniu klienta przez firmę.

Serwisowanie i utrzymanie studni

Aby zapewnić długotrwałe i efektywne działanie studni głębinowej, konieczne jest regularne serwisowanie i utrzymanie. Oto kilka kluczowych zaleceń:

Regularne Przeglądy i Czyszczenie:

 • Przeprowadzaj okresowe przeglądy co najmniej raz w roku, aby sprawdzić stan techniczny studni oraz pompy.
 • Czyszczenie studni powinno obejmować usunięcie mułu i osadów, mechaniczne oraz chemiczne czyszczenie wnętrza studni, a także dezynfekcję, co zmniejsza ryzyko wzrostu mikroorganizmów i powstawania biofilmu.
 • Dezynfekcja studni jest zalecana w przypadku jakichkolwiek interwencji, takich jak wymiana pompy lub kabla, oraz gdy istnieje podejrzenie kontaminacji.

Szukanie Oznak Kontaminacji:

 • Zmętnienie wody, zmiany w smaku lub zapachu, osady na armaturze, podrażnienia skóry po kontakcie z wodą, plamy na praniu, lub długi okres nieaktywności studni mogą wskazywać na problemy.
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niepokojących sygnałów, niezbędna jest natychmiastowa konsultacja z profesjonalistą w celu przeprowadzenia odpowiednich badań i działań naprawczych.

Testowanie Jakości Wody:

Regularne testy jakości wody zaleca się przeprowadzać, aby upewnić się, że woda jest bezpieczna do spożycia. Testy powinny obejmować badanie na obecność bakterii, metali ciężkich oraz innych zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych.

Periodyczna dezynfekcja jest kluczowa w zapobieganiu rozwojowi bakterii i zapewnia bezpieczeństwo użytkowania wody.

Pamiętając o tych zasadach, można znacznie wydłużyć żywotność studni głębinowej oraz zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo korzystania z wody. Regularne utrzymanie i serwisowanie studni to inwestycja w zdrowie i bezpieczeństwo domowników.

Jak wybrać firmę do wiercenia studni?

Wybór odpowiedniej firmy do wiercenia studni głębinowej jest kluczowym krokiem, który wymaga dokładnego rozważenia kilku czynników. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru:

Badanie i porównanie firm:

 • Przeprowadź badania na temat lokalnych firm wiertniczych i przeczytaj opinie innych klientów.
 • Poproś o wyceny od kilku firm, aby móc porównać oferty.

Sprawdzenie kwalifikacji:

 • Upewnij się, że firma jest licencjonowana i ubezpieczona, co zapewni bezpieczeństwo i wiarygodność przeprowadzanych prac.
 • Zwróć uwagę na metodę wiercenia i materiały używane przez firmę, ponieważ nie zawsze najniższa cena gwarantuje najlepszą jakość.

Wybór technologii i materiałów:

Najdroższa metoda, uderzeniowa z obudową, jest idealna dla studni do 50 metrów głębokości i zapewnia żywotność do 50 lat oraz najwyższą wydajność.

Należy zwrócić uwagę na średnicę studni, ponieważ najtańsze studnie mogą nie pozwolić na instalację pompy 3,5”.

Filtr w studni ma kluczowe znaczenie dla jej efektywności i żywotności. Najlepsze wyniki zapewnia gęsto nawiercona rura owinięta sitkiem, szczególnie w studniach hydrofrezowanych.

Podczas wyboru firmy warto również zwrócić uwagę na:

Doświadczenie i specjalizację:

Wybierz firmę, która jest na rynku od dłuższego czasu i specjalizuje się w wierceniu studni, co zwiększa prawdopodobieństwo profesjonalnego wykonania i utrzymania dobrej reputacji.

Kompleksowość usług:

Upewnij się, że firma zaoferuje kompletne wykonanie inwestycji, w tym studnię, obudowę studni oraz instalację pompy.

Umowa i warunki wykonania:

Ważne jest, aby podpisać umowę z firmą wiertniczą, która zawiera wszystkie niezbędne zapisy dotyczące materiałów, terminów i zakresu prac.

Pamiętaj, że dokładne sprawdzenie i porównanie ofert różnych firm może znacząco wpłynąć na sukces całego przedsięwzięcia. Wybór odpowiedniej firmy wiertniczej to inwestycja w długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie studni głębinowej.

Podsumowanie

W omówionym przewodniku przedstawiono kompleksowe spojrzenie na proces i etapy wiercenia i utrzymania studni głębinowej, podkreślając jej znaczenie jako niezależnego źródła wody. Wybór odpowiedniego miejsca, rozumienie aspektów prawnych i formalności, a także zapewnienie regularnego serwisowania i utrzymania jest kluczowe dla efektywnego i długotrwałego funkcjonowania studni. Wskazane wskazówki i informacje mają na celu ułatwienie właścicielom domów modułowych podejmowanie świadomych decyzji związanych z planowaniem, budową i eksploatacją własnej profesjonalnej studni głębinowej.

Zachęcamy do skorzystania z zaprezentowanych porad, przy wyborze firmy do wiercenia studni, a także podczas podejmowania decyzji dotyczących jej lokalizacji i konstrukcji. Pamiętaj, że inwestycja w studnię głębinową to nie tylko sposób na zapewnienie dostępu do czystej i smacznej wody, ale też krok w kierunku niezależności energetycznej i oszczędności finansowych, a także działanie na rzecz ochrony środowiska. Dlatego też, poświęcenie czasu na dokładne zaplanowanie i wykonanie studni głębinowej z pewnością przyniesie korzyści na lata.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments